/ 8

Phân tích môi trường ngành của công ty sữa Vinamilk

Upload: BinhTran.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 10127|Tải về: 27|Cấp: Đại học

[font=times new roman]phân tích môi trường kinh doanh của công ty cổ phần sữa việt nam (vinamilk) môi trường ngành là những yếu tố, những lực lượng, những thể chế…nằm bên ngoài của doanh nghiệp mang tầm vi mô mà nhà quản trị không thể kiểm soát được nhưng chúng lại ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. phân tích môi trường ngành có thể giúp doanh nghiệp đánh giá các rủi ro và các cơ hội mà một công ty đối mặt và học cách làm thế nào để xác định mô hình cũng như vấn đề nhiệm vụ cần giải quyết, và các quy trình chủ chốt cần thiết để mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thành công hơn nữa. những rủi ro có thể tác động đến việc đạt được mục tiêu chiến lược sẽ được đánh giá và các kế hoạch sẽ được triển khai để xử lý các rủi...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.