/ 95

Phân tích năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam – sử dụng phương pháp tiếp cận phi tham số chỉ tiêu hiệu quả kỹ thuật

Upload: RoronoaZoro.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 2376|Tải về: 16|Cấp: Đại học

mục lục danh mục các chữ viết tắt danh mục bảng biểu, hình vẽ lời cảm ơn lời mở đầu 1 chương 1 3 những lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh 3 1.1 lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh 3 1.1.1 các quan niệm về cạnh tranh 3 1.1.2 phân loại cạnh tranh 7 1.1.3 quan niệm năng lực cạnh tranh (competitiveness) 11 1.2 các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh ngành 16 1.2.1 thị phần, chất lượng, chủng loại và giá bán sản phẩm 16 1.2.2 hệ số tham gia thị trường quốc tế 18 1.2.3 tỉ lệ xâm nhập của hàng nhập khẩu 18 1.2.4 tỉ lệ định hướng cạnh tranh quốc tế của ngành hàng 19 1.2.5 hiệu quả kỹ thuật 19 chương 2 29 thực trạng ngành chế biến thực phẩm 29 việt nam trong điều kiện hội nhập 29 2.1 đặc điểm, vai trò của ngành chế...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.