Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam – sử dụng phương pháp tiếp cận phi tham số chỉ tiêu hiệu quả kỹ thuật

Cấp:Đại học|Lượt xem:2372|Tải về:16|Số trang:95 | Ngày upload:03/03/2012

mục lục danh mục các chữ viết tắt danh mục bảng biểu, hình vẽ lời cảm ơn lời mở đầu 1 chương 1 3 những lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh 3 1.1 lý luận cơ bả

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.