/ 12

Phân tích nguyên tắc tập trung- dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Upload: HeoEm.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 776|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục:a. phần mở đầu . 1b. phần nội dung: . 11.khái niệm nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước: 12. nguyên tắc tập trung – dân chủ: . 12.1.cơ sở pháp lý: . 22.2. biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ trong qu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]