Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích nhận định và liên hệ thực tiễn ở việt nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:2732|Tải về:1|Số trang:18 | Ngày upload:22/11/2011

đề bài: trong diễn văn tại lễ kỉ niệm 105 ngày sinh chủ tịch hồ chí minh có viết: "người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ ng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.