Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích nợ xấu, để giảm thiểu rủi ro trong tín dụng của Ngân Hàng

Cấp:Đại học|Lượt xem:531|Tải về:2|Số trang:64 | Ngày upload:06/04/2012

mục lục lời mở đầu 3 chương і. giới thiệu tổng quan về chi nhánh ngân hàng công thương hoàn kiếm 4 і. khái quát chung về chi nhánh nhct hoàn kiếm 4 1. tóm tắt q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.