Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân tích nợ xấu, để giảm thiểu rủi ro trong tín dụng của Ngân Hàng

mục lục lời mở đầu 3 chương і. giới thiệu tổng quan về chi nhánh ngân hàng công thương hoàn kiếm 4 і. khái quát chung về chi nhánh nhct hoàn kiếm 4 1. tóm tắt q

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:476|Tải về:2|Số trang:64

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

Ngày tạo: