/ 64

Phân tích nợ xấu, để giảm thiểu rủi ro trong tín dụng của Ngân Hàng

Upload: AuVanChien.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 530|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 3 chương і. giới thiệu tổng quan về chi nhánh ngân hàng công thương hoàn kiếm 4 і. khái quát chung về chi nhánh nhct hoàn kiếm 4 1. tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của nhct hoàn kiếm 4 2. cơ cấu tổ chức của ngân hàng công thương 6 3. các hoạt động chính của ngân hàng công thương 7 3.1. tình hình huy động vốn 7 3.2. cho vay, đầu tư 8 3.3. bảo lãnh 9 3.4. thanh toán và tài trợ thương mại 10 3.5. ngân quỹ 10 3.6. thẻ và ngân hàng điển tử 10 3.7. hoạt động tín dụng 11 3.8. hoạt động kinh doanh đối ngoại 12 3.9. hoạt động khác 12 4. mục tiêu phát triển 12 іі. tổng quan về chi nhánh ngân hàng công thương hoàn kiếm 15 2.cơ cấu tổ chức của ngân hàng công thương . 17 2.1. chức năng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.