/ 7

Phân tích quá trình dạy học và vận dụng vào công tác giảng dạy

Upload: PhamBaHoangLam.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 3066|Tải về: 5|Cấp: Đại học

[font=times new roman]i – phân tích quá trình dạy học. quá trình dạy học nói chung, quá trình dạy học hoá học nói riêng đã là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà giáo dục – lí luận dạy học. nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nhau xem xét như thế nào là quá trình dạy học? như gs.nguyễn ngọc quang đã xác định: học là quá trình tự giác, tích cực, tự lực chiếm lĩnh khái niệm khoa học dưới sự điều khiển sư phạm của giáo viên, chiếm lĩnh khái niệm khoa học là mục đích của hoạt động học. học sinh sẽ thu nhân kiến thức từ kho tàng văn hóc xã hội của nhân loại thành nền học vấn riêng cho bản thân, như vậy quá trình chiếm lĩnh khái niệm thành công sẽ đạt được 3 mục đích dạy học: trí dục, phát triển tư duy, giáo dục. vậy quá trình dạy học là quá trình...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.