/ 7

Phân tích quá trình dạy học và vận dụng vào công tác giảng dạy

Upload: PhamBaHoangLam.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 3712|Tải về: 8|Cấp: Đại học

[font=times new roman]i – phân tích quá trình dạy học. quá trình dạy học nói chung, quá trình dạy học hoá học nói riêng đã là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà giáo dục – lí luận dạy học. nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nhau xem xét như thế nào là quá trình dạy học? như gs.nguyễn ngọc quang đã x

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]