/ 13

Phân tích quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta từ Đại hội VI (1986) đến Đại hội XI (2011)

Upload: LoanNguyen.dokovn0|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 1159|Tải về: 8|Cấp: Đại học

đề tài 6. phân tích quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của đảng và nhà nước ta từ đại hội vi (1986) đến đại hội xi (2011) mục lục: i. mở đầu 1. khái niệm đối ngoại và sự cần thiết đổi mới tư duy đối ngoại 2. hoàn cảnh lịch sử ii. quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của đảng và nhà nước ta từ đại hội

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]