/ 71

Phân tích SWOT trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty Internet Viettel

Upload: NguyenThiDuyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2350|Tải về: 14|Cấp: Đại học

lời mở đầu cạnh tranh là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế, đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập thì sự bảo hộ sẽ dần phải thay thế bởi sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp không chỉ trong mà cả ngoài nước. các doanh nghiệp tồn tại trong môi trường kinh doanh hội nhập thì tất yếu sẽ bị

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]