/ 71

Phân tích SWOT trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty Internet Viettel

Upload: NguyenThiDuyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2096|Tải về: 13|Cấp: Đại học

lời mở đầu cạnh tranh là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế, đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập thì sự bảo hộ sẽ dần phải thay thế bởi sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp không chỉ trong mà cả ngoài nước. các doanh nghiệp tồn tại trong môi trường kinh doanh hội nhập thì tất yếu sẽ bị chi phối bởi quy luật cạnh tranh của nền kinh tế. đảng ta trong quá trình lãnh đạo đất nước từ khi mở cửa đã chủ trương đưa đất nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào môi trường quốc tế trong đó giao lưu hội nhập kinh tế là một trong lĩnh vực hàng đầu cần hội nhập cụ thể nước ta đã ra nhập:... tiến tới là ra nhập wto khi đó các doanh nghiệp của chúng ta sẽ phải ngụp lặn trong một môi trường rộng lớn đầy thách...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.