/ 4

Phân tích thời cơ tổng khởi nghĩa trong cách mạng tháng 8 năm 1945

Upload: VanbicquyVan.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1960|Tải về: 3|Cấp: Đại học

đề tài: phân tích thời cơ tổng khởi nghĩa trong cách mạng tháng 8 năm 1945. cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 diễn ra và giành thắng lợi trên phạm vi cả nước trong vòng hai tuần (từ 14-8 đến ngày 28-8-1945). thực tế, do đây là một cuộc cách mạng có quá trình chuẩn bị trong một thời gian dài, d

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]