/ 4

Phân tích thời cơ tổng khởi nghĩa trong cách mạng tháng 8 năm 1945

Upload: VanbicquyVan.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1733|Tải về: 3|Cấp: Đại học

đề tài: phân tích thời cơ tổng khởi nghĩa trong cách mạng tháng 8 năm 1945. cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 diễn ra và giành thắng lợi trên phạm vi cả nước trong vòng hai tuần (từ 14-8 đến ngày 28-8-1945). thực tế, do đây là một cuộc cách mạng có quá trình chuẩn bị trong một thời gian dài, diễn ra trong một không gian rộng, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động lớn. cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra vào thời điểm rất đặc biệt: pháp chạy, nhật hàng, chính phủ thân nhật tê liệt, triều đình phong kiến nhà nguyễn bất lực, trong khi đó quân đồng minh chưa vào. có thể nói đây là thời điểm vô cùng thuận lợi cho cuộc tổng khởi giành chính quyền trên phạm vi cả nước. vì vậy các lực lượng vũ trang và quân dân việt nam, dưới...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.