Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích thực trạng những rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng cao su của tỉnh Bình Phước

Cấp:Đại học|Lượt xem:3937|Tải về:53|Số trang:61 | Ngày upload:06/12/2011

mục lục chương i: những vấn đề cơ bản về rủi ro trong hoạt động kinh doanh 1 xuất nhập khẩu 1 i. tổng quan rủi ro trong hoạt động kinh doanh 1 1.1.rủi ro trong

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.