/ 61

Phân tích thực trạng những rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng cao su của tỉnh Bình Phước

Upload: SudiSunny.dokovn|Ngày: 06/12/2011|Lượt xem: 3928|Tải về: 53|Cấp: Đại học

mục lục chương i: những vấn đề cơ bản về rủi ro trong hoạt động kinh doanh 1 xuất nhập khẩu 1 i. tổng quan rủi ro trong hoạt động kinh doanh 1 1.1.rủi ro trong kinh doanh. 1 1.1.1.khái niệm về rủi ro. 1 1.1.2.rủi ro trong kinh doanh. 3 1.2.phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh. 5 1.3.hạn chế rủi ro trong kinh doanh. 9 ii.các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. 10 2.1.rủi ro cung ứng. 10 2.1.1.sự biến động của giá thu mua (hoặc chi phí sản xuất). 11 2.1.2.sản lượng thu mua (hoặc sản xuất) thấp hơn so với kế hoạch. 12 2.1.3.sự gián đoạn của quá trình cung cấp. 13 2.1.4.sự chậm trễ trong cung ứng. 14 2.1.5.chất lượng đầu vào không đảm bảo yêu cầu. 14 2.2.rủi ro vận hành. 15 2.2.1.sự biến động của tỷ giá hối đoái. 15 2.2.2.sự thiếu hụt về nguồn vốn tín dụng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.