Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân tích thực trạng những rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng cao su của tỉnh Bình Phước

mục lục chương i: những vấn đề cơ bản về rủi ro trong hoạt động kinh doanh 1 xuất nhập khẩu 1 i. tổng quan rủi ro trong hoạt động kinh doanh 1 1.1.rủi ro trong

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3592|Tải về:51|Số trang:61

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: