/ 62

Phân tích tình hình cân đối giữa tài sản và nguồn vốn , phân tích rủi ro doanh nghiệp, phân tích BCLCTT

Upload: NhuNguyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 9678|Tải về: 17|Cấp: Đại học

chương 1 lý luận chung về tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 1.1 mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nguyên tắc lập bctc 1.1.1. mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính. bctc là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. do đó, bctc vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và chuyển tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế. hệ thống bctc của các doanh nghiệp...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.