/ 65

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Upload: VivienneVu.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 903|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 3 nội dung 4 phần i. giới thiệu chung 4 i. sự hình thành và phát triển của công ty 4 1.tên, hình thành người 4 2.vị trí địa dư 5 ii. tổ chức bộ máy và lao động của công ty 6 1.cơ cấu tổ chức bộ máy 6 2. sơ đồ tổ chức 6 3. tổ chức lao động 7 4. nội quy doanh nghiệp 8 iii. cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 9 1. quy mô 9 2. trang thiết bị phục vụ doanh nghiệp 9 3. các gian hàng và mặt hàng 9 iv. các nguồn hàng của công ty 10 phần ii. thực trạng hoạt động sxkd của công ty 11 i. nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách 11 1. nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng 11 2. xây dựng mặt hàng kinh doanh 14 ii. tổ chức khai thác...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.