/ 86

Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty xây lắp 665

Upload: MacKeVoiDoi.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2436|Tải về: 12|Cấp: Đại học

lời nói đầu hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. có những ảnh hưởng khách quan như các chính sách của nhà nước, luật pháp, môi trường, đối thủ cạnh tranh... hay chủ quan của doanh nghiệp như trình độ quản lý, tay nghề công nhân viên, mức độ hiện đại của máy móc... đặc biệt trong đó có một yếu tố ảnh hưởng rất lớn, đó chính là yếu tè vốn. vốn đảm bảo sự sống cho doanh nghiệp, nếu thiếu vốn thì doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán, hay nói các khác vốn là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. trong cơ chế cũ, các doanh nghiệp nhà nước được bao cấp hoàn toàn về vốn và không cần phải quan tâm tới huy động và quản lý, sử...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.