/ 86

Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty xây lắp 665

Upload: MacKeVoiDoi.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2609|Tải về: 14|Cấp: Đại học

lời nói đầu hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. có những ảnh hưởng khách quan như các chính sách của nhà nước, luật pháp, môi trường, đối thủ cạnh tranh... hay chủ quan của doanh nghiệp như trình độ quản lý, tay ngh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]