Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:414|Tải về:2|Số trang:54 | Ngày upload:11/08/2012

lời nói đầu nền kinh tế việt nam đang trên đà phát triển cùng với quá trình hội nhập mở cửa cùng với thế giới tạo ra sự cạnh tranh về mọi mặt ngày càng gay g

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.