Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng

Cấp:Đại học|Lượt xem:526|Tải về:0|Số trang:41 | Ngày upload:16/07/2012

danh sách nhóm thực hiện kth_k9 1. đỗ thị dịu 2. trần việt hải 3. nguyễn thu hương 4. nguyễn hồng nhạn 5. tạ thanh tùng 6. lê thị kim xuyến lời mở đầu ngành nhự

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.