Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần BIBICA

Cấp:Đại học|Lượt xem:2321|Tải về:9|Số trang:24 | Ngày upload:11/08/2012

đề tài: phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bibica (24 trang) mục lục chương 1: giới thiệu chung về công ty cổ phần bibica 1.1. sơ lượ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.