/ 87

Phân tích tình hình tiêu thụ và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty dệt may Hà Nội

Upload: ThuongLe.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 1122|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong khoảng 10 năm qua kể từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị truờng có sự quản lý định hướng của nhà nước nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. tuy nhiên trong nhiều lĩnh vực việc thay đổi còn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. nhất là trong công ty dệt may hà nội tình hình tiêu thụ và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm còn nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu đầy đủ chưa tạo ra được động lực phát triển doanh nghiệp. đây là vấn đề cần nghiên cứu vỡ nú liên quan đến các yếu tố của quá trình sản xuất. có nhiều vấn đề liên quan đến tiêu thụ sản phẩm cần được xem xét lại( vấn đề sản phẩm, giá, xúc tiến bỏn.v.v....). đẩymạnh tiêu thụ sản phẩm ngày càng mang tính cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.