Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích tình hình tiêu thụ và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty dệt may Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:1123|Tải về:4|Số trang:87 | Ngày upload:06/04/2012

lời mở đầu trong khoảng 10 năm qua kể từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị truờng có sự quản lý định hướng của nhà nước nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.