/ 44

Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 551|Tải về: 3|Cấp: Đại học

bộ giáo dục đào tạo trường đại học thương mại  báo cáo thực tập tổng hợp đơn vị thực tập: công ty gang thép thái nguyên chi nhánh tại hà nội giáo viên hướng dẫn: ts lê quân bộ môn : quản trị doanh nghiệp khoa : quản trị doanh nghiệp sinh viên : hoàng phương đông líp : dq2a k34 hà nội 2005 mục lục lời nói đầu phần i - giới thiệu tóm lược về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh. i. giới thiệu tóm lược về đơn vị thực tập. 1. quá trình hình thành và phát triển. 2. chức năng và nhiệm vụ. 3. cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh. 4. giới thiệu sơ bộ về ngành nghề kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, công nghệ kinh doanh,... nhận xét chung. ii. môi trường kinh doanh của đơn vị. 1. môi trường bên trong: phân tích và đánh giá theo...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.