Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cấp:Đại học|Lượt xem:551|Tải về:3|Số trang:44 | Ngày upload:22/11/2011

bộ giáo dục đào tạo trường đại học thương mại  báo cáo thực tập tổng hợp đơn vị thực tập: công ty gang thép thái nguyên chi nhánh tại hà nội giáo viên hướng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.