Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

bộ giáo dục đào tạo trường đại học thương mại  báo cáo thực tập tổng hợp đơn vị thực tập: công ty gang thép thái nguyên chi nhánh tại hà nội giáo viên hướng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:492|Tải về:3|Số trang:44

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Thương Mại

Ngày tạo: