Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam; về vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng

Cấp:Đại học|Lượt xem:35854|Tải về:48|Số trang:15 | Ngày upload:19/03/2012

danh sách thành viên nhóm 1.lý thị phương anh 2.lê thị thuỳ dung 3.đặng thị hoà 4.vương thị thanh hương 5.nguyễn thị lý 6.phạm thị thuý nga 7.bế thị mai phương

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.