/ 15

Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam; về vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng

Upload: BunCha.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 35827|Tải về: 48|Cấp: Đại học

danh sách thành viên nhóm 1.lý thị phương anh 2.lê thị thuỳ dung 3.đặng thị hoà 4.vương thị thanh hương 5.nguyễn thị lý 6.phạm thị thuý nga 7.bế thị mai phương lời mở đầu chủ nghĩa mac-lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng hồ chí minh.người đã khẳng định: " chủ nghĩa mac-lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhõn dõn việt nam, không những là cái cẩm nang thần kỳ, không những là kim chỉ nam mà cũn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản". vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa mac-lênin về đảng cộng sản ứng với trường hợp của đất nước ta, hồ chí minh đã đưa ra quan điểm về sự ra đời và vai trò của đảng cộng sản trong tiến trình cách...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.