Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin trong quản lí siêu thị

lời mở đầu ngày nay, các nghành công nghệ khoa học đã có những bước phát triển như vũ bão, xâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. từ việc xây dựng n

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1116|Tải về:6|Số trang:38

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: