/ 38

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin trong quản lí siêu thị

Upload: DangQuynh.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1278|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời mở đầu ngày nay, các nghành công nghệ khoa học đã có những bước phát triển như vũ bão, xâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. từ việc xây dựng những hệ thống lớn, tầm cỡ quy mô quốc gia đến những hệ thống nhỏ. bằng các lợi thế vốn có của mình là tính cập nhật, tính chính xác, khả năng lưu trữ lượng lớn thông tin với thời gian dài, công nghệ thông tin đã khăng định vị trí của mình trong lĩnh vực kinh doanh. do đó các doanh nghiệp hiện nay khi muốn thay đổi cách quản lí không nằm ngoài xu thế đó, các nhà quản lí siêu thị hiện nay khi muốn phát triển tầm cỡ cũng như khả năng phục vụ siêu thị của mình đều phải chọn hướng tiếp cận với hệ thống quản lí bằng các hệ thống công nghệ thông tin. thực trạng hiện tại...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.