/ 33

Phân tích và vận dụng vào thực tế ba cặp phạm trùbản chất và hiện tượng; nguyên nhân kết quả; nội dung và hình thức.

Upload: PhuongHuynh.dokovn|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 1814|Tải về: 2|Cấp: Đại học

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học kinh tế tp. hcm bài thu hoạch đề: phân tích và vận dụng vào thực tế ba cặp phạm trù:bản chất và hiện tượng; nguyên nhân kết quả; nội dung và hình thức. sinh viên: phạm thị sáng mssv:108204736 lớp 47-k34 a.phần mở đầu các mối liên hệ phổ biến giữa các sự vật, hiện tượng được phép biện chứng duy vật khái quát thành các phạm trù cơ bản như cỏi riờng, cái chung, cái đơn nhất; tất nhiên và ngẫu nhiên; bản chất và hiện tượng; nguyên nhân và kết quả, khả năng và hiện thực; nội dung và hình thức. chúng được hình thành và phát triển trong quá trình hoạt động nhận thức và cải tạo tự nhiên, xã hội. trong đó, bản chất và hiện tượng là cơ sở phương pháp luận của các phương pháp phân tích và tổng hợp; diễn dịch và quy nạp;...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.