/ 10

Phân tích vai trò của pháp luật đối với kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Upload: SebastienLe.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2505|Tải về: 8|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

ra đời cùng với nhà nước, pháp luật là công cụ sắc bén để thực hiện quyền lực nhà nước, duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. nhà nước ban hành ra pháp luật và đảm bảo cho pháp luật được thực hiện. cả hai hiện tượng đều là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp.với bản chất và những

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]