/ 10

Phân tích vai trò của pháp luật đối với kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Upload: SebastienLe.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1934|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

ra đời cùng với nhà nước, pháp luật là công cụ sắc bén để thực hiện quyền lực nhà nước, duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. nhà nước ban hành ra pháp luật và đảm bảo cho pháp luật được thực hiện. cả hai hiện tượng đều là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp.với bản chất và những đặc điểm đặc thù của mình, pháp luật có nhiều vai trò trong đời sống nhà nước, đời sống xã hội. vai trò của pháp luật có thể được xem xét dưới nhiều góc độ. nếu gắn với cơ chế xây dựng xã hội mới ở việt nam, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ thì pháp luật là phương tiện không thể thiếu đối với tất cả các chủ thể trong cơ chế đó. nếu gắn với các lĩnh vực hoạt động của đời...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.