/ 13

Phân tích về dư luận xã hội (Bài tập lớn)

Upload: ThanhNam.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3940|Tải về: 8|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

như chúng ta đã biết dư luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét, đánh giá của các nhóm xã hội nói chung trước những vấn đề mang tính thời sự, có liên quan tới lợi ích chung, thu hút sự quan tâm của nhiều người và được thể hiện trong nhận định hoặc hành động thực tiễn của họ.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]