/ 14

phân tích vị trí, tính chất và chức năng của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành

Upload: AnhTucFlower.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2539|Tải về: 4|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

i. đặt vấn đề.1ii. nội dung.2 về mối quan hệ giữa vị trí, tính chất và chức năng của hội đồng nhân dân1. vị trí của hội đồng nhân dân : - sự thay đổi kết cấu và tính chất bộ máy nhà nước dưới chế độ xhcn- con đường hình thành - cơ sở pháp lý- vị trí trong bộ máy nhà nước -

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]