/ 14

Phát hiện và khắp phục hiện tượng tự tương quan

Upload: HaXuanKy.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2975|Tải về: 8|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

đề cương phần 1: bản chất hiện tượng tự tương quan 1.1. định nghĩa 1.2. nguyên nhân của tự tương quan 1.2.1. nguyên nhân khách quan 1.2.2. nguyên nhân chủ quan 1.3. ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan 1.4. ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan 5 1.5. hậu quả phần 2: phát hiện có tự tương quan 2.1. phương pháp đồ thị 2.2. phương pháp kiểm định số lượng ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.