/ 26

Phát huy nguồn lực con người trong CNH- HĐH ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Upload: TaiDuyTran.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 3086|Tải về: 9|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong mọi xã hội, mọi thời đại lịch sử, vấn đề con người là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt, là trung tâm thu hót sự chú ý của các nhà chính trị, các nhà tư tưởng, các nhà khoa học. cùng với sự phát triển của khoa học vị trí và vai trò của con người ngày càng được khẳng định. đất nước ta đang

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]