Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phát huy nguồn lực con người trong CNH- HĐH ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

lời mở đầu trong mọi xã hội, mọi thời đại lịch sử, vấn đề con người là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt, là trung tâm thu hót sự chú ý của các nhà chính trị, các nhà

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2433|Tải về:8|Số trang:26

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: