/ 115

Phát huy tiềm năng của phụ nữ dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Upload: TuyenTran.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 809|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nước ta là một quốc gia đa dân téc, cùng với dân téc kinh còn có 53 dân téc thiểu số, với trên 10,5 triệu người. tuy chỉ chiếm 14% dân số cả nước nhưng địa bàn cư trú của các dân téc là 3/4 diện tích đất nước. đây là địa bàn có vị trí chiến lược trong phát triển k

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]