Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phát huy tiềm năng của phụ nữ dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nước ta là một quốc gia đa dân téc, cùng với dân téc kinh còn có 53 dân téc thiểu số, với trên 10,5 triệu người. tuy chỉ chi

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:629|Tải về:2|Số trang:115

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Công Đoàn

Ngày tạo: