Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học chương "động lực học chất điểm"vật lý 10THPT ban CB với sự hỗ trợ của website dạy học

ms: lvvl-ppdh056 số trang: 101 ngành: vật lý chuyên ngành: lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý trường: đhsp tphcm năm: 2010 giới thiệu luận văn mở đầu

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:735|Tải về:2|Số trang:102

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: