Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học chương "động lực học chất điểm"vật lý 10THPT ban CB với sự hỗ trợ của website dạy học

Cấp:Đại học|Lượt xem:859|Tải về:2|Số trang:101 | Ngày upload:13/08/2012

ms: lvvl-ppdh056 số trang: 101 ngành: vật lý chuyên ngành: lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý trường: đhsp tphcm năm: 2010 giới thiệu luận văn mở đầu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.