Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phát triển các chính sách marketing dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho đối tượng khách hàng nước ngoài của công ty cổ phẩn vô tuyến Việt Nam (VIP wireless)

Cấp:Đại học|Lượt xem:145|Tải về:1|Số trang:84 | Ngày upload:02/08/2013

Chuyên mục: | Trường:

Đan Ngọc Anh K40E5 Trường Đại học Thương Mại Luận văn tốt nghiệp 2004 - 2008 Khoa Thương Mại Quốc Tế MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương I : Một số lý luận cơ bản về E-m

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.