Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phát triển kênh phân phối bảo hiểm – ngân hàng ( bancassurance) tại công ty cổ phần bảo hiểm Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp ( ABIC) chi nhánh Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:3938|Tải về:42|Số trang:80 | Ngày upload:22/11/2011

trường đại học kinh tế quốc dân khoa bảo hiểm ------------ chuyên đề tốt nghiệp tên đề tài: phát triển kênh phân phối bảo hiểm - ngân hàng ( bancassurance

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.