/ 12

Phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Upload: WanNet.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 4148|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, nền kinh tế thế giới thực sự là một tổng thể chứa đựng nền kinh tế các quốc gia và khu vực trên thế giới . chóng tạo ra cơ hội lớn chưa từng có trong lịch sử , nhưng cũng là thách thức lớn đối với sự phát triển của từng quốc gia , từng khu vực với tư cách là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế thế giới thống nhất việt nam là một nước đang phát triển ở khu vực châu á - thái bình dương bước vào thiên niên kỉ mới, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế xã hội đất nước, hệ thống giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều mặt . trong bối cảnh phát triển kinh tế hướng đến...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.