/ 12

Phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Upload: WanNet.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 4615|Tải về: 6|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, nền kinh tế thế giới thực sự là một tổng thể chứa đựng nền kinh tế các quốc gia và khu vực trên thế giới . chóng tạo ra cơ hội lớn chưa từng có trong lịch sử , nhưng cũng là thách thức lớn đối với sự phát triển của từng quốc g

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]