/ 190

Phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường ở nước ta, đã được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng và chỉ thị của Nhà nước

Upload: HurricanesHlq.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 1318|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mở đầu 1- tính cấp thiết của đề tài trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường, phát triển kinh tế hộ gia đình, là một trong những chủ trương và giải pháp phát triển kinh tế quan trọng của đảng và nhà nước ta. những thành tựu nổi bật đạt được trong những năm đổi mới vừa qua đã khẳng định tính đún

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]