Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:8984|Tải về:17|Số trang:20 | Ngày upload:04/03/2012

a - lời mở đầu trước thời kì đổi mới, việt nam đã áp dụng cơ chế kế họch hóa tập trung, bao cấp theo mô hình của liên xô và đông âu. trong mô hình này, sở hữu t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.