Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

a - lời mở đầu trước thời kì đổi mới, việt nam đã áp dụng cơ chế kế họch hóa tập trung, bao cấp theo mô hình của liên xô và đông âu. trong mô hình này, sở hữu t

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:7880|Tải về:14|Số trang:20

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: