/ 20

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Upload: QuynhChi.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 9533|Tải về: 22|Cấp: Đại học

a - lời mở đầu trước thời kì đổi mới, việt nam đã áp dụng cơ chế kế họch hóa tập trung, bao cấp theo mô hình của liên xô và đông âu. trong mô hình này, sở hữu tư nhân bị coi nhẹ, nặng về mục tiêu phát triển qun hệ sản xuất, xây dựng nền kinh tế hầu như khép kín, không coi trọng đúng mức vai trò của

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]