/ 20

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Upload: QuynhChi.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 8961|Tải về: 17|Cấp: Đại học

a - lời mở đầu trước thời kì đổi mới, việt nam đã áp dụng cơ chế kế họch hóa tập trung, bao cấp theo mô hình của liên xô và đông âu. trong mô hình này, sở hữu tư nhân bị coi nhẹ, nặng về mục tiêu phát triển qun hệ sản xuất, xây dựng nền kinh tế hầu như khép kín, không coi trọng đúng mức vai trò của ngành dịch vụ, không chú trọng phát triển quan hệ hang hóa - tiền tệ và các yếu tố thị trường trong nền kinh tế. tuy mô hình này không phù hợp với điều kiện thức tiễn mới khi đã chuyển sang kiến thiết đất nước trong thời bình, nhưng duy trì quá lâu, làm thui chột các động lực tăng trưởng, nền kinh tế nước ta rơi vào khủng hoảng trầm trọng. thực tế đó đòi hỏi đảng ta phải đổi mới tư duy, mà điểm then chốt...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.