Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phát triển năng lực giải toán cho học sinh lớp 4,5 thông qua việc phân tích và sửa chữa các sai lầm của học sinh khi giải toán có lời văn

Cấp:Đại học|Lượt xem:5636|Tải về:14|Số trang:25 | Ngày upload:22/11/2011

mở đầu 1. lý do chọn đề tài môn toán ở trường tiểu học bên cạnh mục tiêu trang bị kiến thức toán học còn có nhiệm vụ hình thành cho học sinh các năng lực toán h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.