/ 16

Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN.

Upload: TuanBiz.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1768|Tải về: 3|Cấp: Đại học

lời nói đầu nền kinh tế việt nam đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. sự nghiệp đổi mới kinh tế dòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của nhiều nước trên thế giới. quá trình đổi mới kinh tế cần có những cán bộ kinh tế có

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]