/ 16

Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN.

Upload: TuanBiz.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1531|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời nói đầu nền kinh tế việt nam đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. sự nghiệp đổi mới kinh tế dòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của nhiều nước trên thế giới. quá trình đổi mới kinh tế cần có những cán bộ kinh tế có kiến thức có phương pháp thích hợp với kinh tế thị trường. vào cuối những năm 80 của thế kỷ 20, về cơ bản nền kinh tế của việt nam sản xuất nhỏ vẫn còn là phổ biến, trạng thái kinh tế tự nhiên hiện vật, tự cung, tự cấp còn chiếm ưu thế, vận hành theo cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp và có nhiều sai lầm trong nhận thức về mô hình xã hội chủ nghĩa. việt nam đã không nhận thức đúng về kinh tế...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.