Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:1145|Tải về:3|Số trang:86 | Ngày upload:22/11/2011

lời mở đầu 1. lý do chọn đề tài sau khi nước ta chính thức gia nhập wto, bên cạnh những thành công có được khi mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới, là nhữn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.