/ 33

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Upload: ThanhHienHoang.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 29991|Tải về: 59|Cấp: Đại học

mục lục phần i 1. lý do chọn đề tài 2.một số vấn đề lý luận chung về phương pháp phát triển lời nói cho trẻ mn 2.1 một số khái niệm về ngôn ngữ 2.2 một số quan điểm về sự phát triển ngôn ngữ te. 2.3 vai trò của ngôn ngữ đối với việc giáo dục trẻ mn 2.4 quy luật lĩnh hội ngôn ngữ của trẻ mn 2.5 nội dung phát triển hoạt động ngôn ngữ của trẻ mn 2.6 hình thức phát triển ngôn ngữ của trẻ mn phần ii thực trạng phát triển lời nói cho trẻ ở một số trường mầm non mn hiện nay 1.mục đích điều tra. 2.đối tượng điều tra. 3.nội dung điều tra. 4.địa điểm điều tra. 5.phương pháp đánh giá kết quả điều tra. 6.phân tích và đánh giá kết quả điều tra. 6.1 thực trạng nhận thức của giáo viên về việc phát triển lời nói cho trẻ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.