Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

phát triển ngôn ngữ, Chủ đề Trường mầm non

Cấp:Đại học|Lượt xem:2001|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:15/10/2012

giáo án thực tập tốt nghiệp đợt i lĩnh vực: phát triển ngôn ngữ chủ đề : trường mầm non dạy bài thơ : chơi bập bênh (đa số trẻ chưa biết) đối tượng : mgl - líp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.