/ 37

phát triển và xây dựng phần mềm quản lý thư viện

Upload: NhuLam.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 622|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục lời cảm ơn 1 lời nói đầu 2 chương i: khảo sát cơ sở thực tập 4 i.1. giới thiệu về nơi thực tập: 4 i.2. tổng quan về công ty 8 i.2.1. sơ đồ, cơ cấu tổ chức: 8 i.2.2. chức năng của các bộ phận: 8 chương ii: cơ sở lý thuyết 9 i. lý thuyết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu access 9 1. giới thiệu chun

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]