Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

phát triển và xây dựng phần mềm quản lý thư viện

Cấp:Đại học|Lượt xem:532|Tải về:2|Số trang:37 | Ngày upload:27/02/2012

mục lục lời cảm ơn 1 lời nói đầu 2 chương i: khảo sát cơ sở thực tập 4 i.1. giới thiệu về nơi thực tập: 4 i.2. tổng quan về công ty 8 i.2.1. sơ đồ, cơ cấu tổ ch

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.