/ 22

Phép biện chứng về mối liên hệ phố biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

Upload: KevinHa.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 298|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu hiện nay hội nhập kinh tế quốc tế là vấn đề bức xúc của thời đại, mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù muốn hay không cũng đều bị cuốn hót hoặc chủ động tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. nhận biết được xu thế đó của thời đại đảng và nhà nước ta đã đề ra phương hướng chủ động tham gia hội nhập vào kinh tế quốc tế và đang chuẩn bị gia nhập vào tổ chức thương mại wto. tuy nhiên bên cạnh đó đảng và nhà nước ta cũng nhận rõ được mặt tích cực và mặt tiêu cực của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đưa ra biện pháp khắc phục mặt tiêu cực đó là phải kết hợp giữa hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. trước vấn đề...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.