/ 14

Phủ định biện chứng và những đặc điểm cơ bản của nó

Upload: SunDo.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 10423|Tải về: 8|Cấp: Đại học

phần mở đầu trong toàn bộ phép biện chứng duy vật dùng để nghiên cứu thế giới, thì với tư cách là một khoa học nó đã nghiên cứu những quy luật phổ biến tác động trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy con người. có ba quy luật cơ bản, phổ biến của phép biện chứng phản ánh quá trình vận

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]