Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài khiếu nại tố cáo là hiện tượng khách quan trong đời sống xã hội. bởi lẽ, trong xã hội nói chung, và trong quá trình quản lý n

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:601|Tải về:7|Số trang:124

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh

Ngày tạo: