Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:691|Tải về:7|Số trang:125 | Ngày upload:27/02/2012

mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài khiếu nại tố cáo là hiện tượng khách quan trong đời sống xã hội. bởi lẽ, trong xã hội nói chung, và trong quá trình quản lý n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.