/ 125

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

Upload: MatBuon.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 852|Tải về: 8|Cấp: Đại học

mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài khiếu nại tố cáo là hiện tượng khách quan trong đời sống xã hội. bởi lẽ, trong xã hội nói chung, và trong quá trình quản lý nhà nước nói riêng không thể tránh khỏi tình trạng những vi phạm pháp luật xâm phạm đến lợi ých nhà nước hoặc quyền và lợi ých hợp pháp của c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]