Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ việt nam.

mục lục lời nói đầu 1 chương 1: cơ sở lý luận của vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 2 1. kế toán vốn bằng tiền. 2 1.1: khái niệm vốn bằng tiền. 2 1.2: nhiệm vụ c

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:402|Tải về:0|Số trang:83

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: