/ 83

Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ việt nam.

Upload: BanhBaoXiXon.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 625|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mục lục lời nói đầu 1 chương 1: cơ sở lý luận của vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 2 1. kế toán vốn bằng tiền. 2 1.1: khái niệm vốn bằng tiền. 2 1.2: nhiệm vụ của kế tón vốn bằng tiền. 2 1.3: kế toán vốn bằng tiền phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 2 1.4: yêu cầu quản lý vốn bằng tiền 3 2. kế toán ti

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]