/ 92

Phương hướng và giải pháp thực hiện chương trình 135 thời kì 1999-2010

Upload: HieuNgoTrong.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1108|Tải về: 4|Cấp: Đại học

danh mục chữ viết tắt mtqg : mục tiêu quốc gia xđgn : xoá đói giảm nghèo ct : chương trình đbkk : đặc biệt khó khăn ttcp : thủ tướng chính phủ ubdt : uỷ ban dân tộc ubnd : uỷ ban nhân dân hđnd : hội đồng nhân dân qđ : quyết định kh : kế hoạch ttcx: trung tâm cụm xã csht : cơ sở hạ tầng ptsx: phát tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]