/ 108

Phương hướng và giải pháp thực hiện chương trình 135 thời kì 1999-2010

Upload: HieuNgoTrong.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 875|Tải về: 4|Cấp: Đại học

danh mục chữ viết tắt mtqg : mục tiêu quốc gia xđgn : xoá đói giảm nghèo ct : chương trình đbkk : đặc biệt khó khăn ttcp : thủ tướng chính phủ ubdt : uỷ ban dân tộc ubnd : uỷ ban nhân dân hđnd : hội đồng nhân dân qđ : quyết định kh : kế hoạch ttcx: trung tâm cụm xã csht : cơ sở hạ tầng ptsx: phát triển sản xuất tw : trung ương nsđp : ngân sách địa phương nstw : ngân sách trung ương mttqvn : mặt trận tổ quốc việt nam cshcm : cộng sản hồ chí minh bộ nn&ptnt : bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ khđt : bộ kế hoạch đầu tư sxhh : sản xuất hàng hoá ifad : quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế wb : ngân hàng thế giới cnh,hđh : công nghiệp hoá, hiện đại hoá đcđc : định canh định cư...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.