Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phương hướng và giải pháp thực hiện chương trình 135 thời kì 1999-2010

Cấp:Đại học|Lượt xem:873|Tải về:4|Số trang:108 | Ngày upload:09/01/2012

danh mục chữ viết tắt mtqg : mục tiêu quốc gia xđgn : xoá đói giảm nghèo ct : chương trình đbkk : đặc biệt khó khăn ttcp : thủ tướng chính phủ ubdt : uỷ ban dân

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.