/ 6

Phương pháp cân đối liên ngành trong kinh tế

Upload: BichPhuongBui.dokovn|Ngày: 28/11/2011|Lượt xem: 1676|Tải về: 2|Cấp: Đại học

báo cáo thực tập phương pháp cân đối liên ngành trong kinh tế phần 1 phương pháp cân đối liên ngành tĩnh phương pháp cân đối liên ngành do léontief nêu ra đầu tiên cho phép ta thực hiện phân phối các sản phẩm và lập kế hoạch sản xuất cho các đơn vị kinh tế khác nhau, từ các xí nghiệp riêng lẻ, các c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]