/ 52

Phương pháp dạy học lịch sử

Upload: BeLon.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 6858|Tải về: 32|Cấp: Đại học

a. mở đầu 1.lý do chọn đề tài công cuộc đổi mới của đất nước ta đang diễn ra rất mạnh mẽ, sôi động trên mọi lĩnh vực, vấn đề đào tạo con người đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay đặt ra cấp thiết. đây là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, trong đó giáo dục và đào tạo giữ vai trò

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]