/ 24

phương pháp dự đoán thống kê vào dự báo doanh thu của dong nghiệp.

Upload: TrinhAnhViet.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 4194|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời mở đầu con người muốn tồn tại và phát triển cần phải tiến hành những hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra kết quả sản xuất, đáp ứng những nhu cầu như: ăn,mặc, ở, đi lại... một trong các chỉ tiêu quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu doanh th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]