/ 24

phương pháp dự đoán thống kê vào dự báo doanh thu của dong nghiệp.

Upload: TrinhAnhViet.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 3722|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời mở đầu con người muốn tồn tại và phát triển cần phải tiến hành những hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra kết quả sản xuất, đáp ứng những nhu cầu như: ăn,mặc, ở, đi lại... một trong các chỉ tiêu quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu doanh thu.doanh thu là tổng giá trị các mặt hàng sản phẩm của doanh nghiệp đã được tiêu thụ và thanh toán trong kì. đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả kinh doanh,là cơ sở để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh doanh cuả doanh nghiệp dự đoán thống kê ngắn hạn là một phương pháp rất quan trọng trong phân tích thống kờ,nú được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực:kinh tế,kĩ thuật,văn hoỏ,chớnh trị...thụng qua dự đoán thống kê người ta có thể xác định được quy mô của hiện...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.