Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phương Pháp Hiệu Chỉnh Giải Bài Toán Đặt Không Chỉnh

Cấp:Đại học|Lượt xem:707|Tải về:4|Số trang:48 | Ngày upload:27/02/2012

lời mở đầu lý thuyết bài toán đặt không chỉnh là một phần quan trọng của bộ môn giải tích sè . nhiều vấn đề trong khoa học và trong thực tiễn dẫn đến giải bài t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.