Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phương Pháp Hiệu Chỉnh Giải Bài Toán Đặt Không Chỉnh

lời mở đầu lý thuyết bài toán đặt không chỉnh là một phần quan trọng của bộ môn giải tích sè . nhiều vấn đề trong khoa học và trong thực tiễn dẫn đến giải bài t

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:603|Tải về:4|Số trang:49

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG HN

Ngày tạo: