/ 48

Phương Pháp Hiệu Chỉnh Giải Bài Toán Đặt Không Chỉnh

Upload: LovingYou.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 704|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu lý thuyết bài toán đặt không chỉnh là một phần quan trọng của bộ môn giải tích sè . nhiều vấn đề trong khoa học và trong thực tiễn dẫn đến giải bài toán đặt không chỉnh. việc tìm ra phương pháp làm cho nghiệm xấp xỉ của bài toán càng gần với nghiệm đúng của nó khi sai số của dữ liệu càng nhỏ, là một vấn đề vô cùng quan trọng. phương pháp hiệu chỉnh giải bài toán đặt không chỉnh sẽ giải quyết bài toán đó. với mong muốn tìm hiểu sâu sắc vấn đề này, dưới sự giúp đỡ tận tình và chu đáo của ts. nguyễn văn khải tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: phương pháp hiệu chỉnh giải bài toán đặt không chỉnh nôị dung luận văn gồm ba chương: chương 1: kiến thức chuẩn bị, chương này đưa ra một số kiến thức của giải tích hàm và đại...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.