/ 48

Phương Pháp Hiệu Chỉnh Giải Bài Toán Đặt Không Chỉnh

Upload: LovingYou.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 829|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu lý thuyết bài toán đặt không chỉnh là một phần quan trọng của bộ môn giải tích sè . nhiều vấn đề trong khoa học và trong thực tiễn dẫn đến giải bài toán đặt không chỉnh. việc tìm ra phương pháp làm cho nghiệm xấp xỉ của bài toán càng gần với nghiệm đúng của nó khi sai số của dữ liệu càng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]