/ 127

Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần Địa lý tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực

Upload: PhucNguyenHuu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 967|Tải về: 0|Cấp: Đại học

đề tài: phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lý tự nhiên lớp 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực mục lụcmở đầu 1 1. lý do chọn đề tài . 1 2. mục đích nghiên cứu . 2 3. nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. giới hạn của đề tài. 3 5. tình hình nghiên cứu của đề tài 3 6. phương pháp nghiên cứu . 4 61 phương pháp đấu tranh thực tế, thu thập tài liệu 4 62 phương pháp phân tích hệ thống 4 63 phương pháp bản đồ . 5 64 thực nghiệm sư phạm . 5 65 phương pháp thống kê toán 5 66 phương pháp tổng kết kinh nghiệm 5 7. những đóng góp của luận văn . 5 8. cấu trúc của luận văn 6 nội dung . chương 1: cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 7 11 cơ sở lý luận về sự cần...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.