Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phương pháp mở đầu bài giảng

Cấp:Đại học|Lượt xem:3175|Tải về:8|Số trang:16 | Ngày upload:04/03/2012

phương pháp mở đầu bài giảng 1. giới thiệu. trong giảng dạy, đào tạo, việc mở đầu một khoá học, một ngày học, một bài giảng là công việc quen thuộc của hầu hết

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.